Aktuálne

Jan Zápotočný sa stal novým obchodným riaditeľom slovenskej poisťovacej časti ING. V ING Životná poisťovňa, ING dôchodková správcovská spoločnosť a ING Tatry-Sympatia, d.d.s.  bude zodpovedný za  distribúciu, produkty, marketing a starostlivosť o klientov.

Pred nástupom do ING pracoval pre  spoločnosti ČEZ Prodej,  Amcico AIG a Telefónica O2 Slovakia.

 

Víťazom Zlatej mince v kategórii doplnkového dôchodkového sporenia  za rok 2014 sa stala spoločnosť ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s..

Prvenstvo nás veľmi potešilo. V tejto súťaži sme boli už viackrát ocenení, zlato si však odnášame po prvý raz,” vyslovil spokojnosť s ocenením Jiří Čapek, generálny riaditeľ ING Tatry-Sympatia.

Máte alebo pripravujete vlastný internetový projekt venovaný doplnkovému dôchodkovému sporeniu a spoločnostiam? Spustite ho na doméne DDS.sk a získajte okamžitú návštevnosť. Dozvedieť sa viac o predaji domény DDS.sk

Z výsledkov prieskumu spoločnosti Ipsos, ktorý bol realizovaný v decembri minulého roka a zaoberal sa úrovňou služieb slovenských dôchodkových spoločností a českých penzijných fondov vyplýva, že Slováci si potrpia na starostlivosť a komunikáciu zo strany doplnkových dôchodkových spoločností.

Na čelo rebríčka spokojnosti zákazníkov s klientským servisom sa dostali súbežne DDS Tatra banky a ING Tatry-Sympatia, d.d.s. Ďalšie priečky obsadili Stabilita d.d.s. a AXA d.d.s. MIchal Drobník z výskumnej agentúry Ipsos komentuje výsledky prieskumu takto: “Pravidelný kontakt s finančnou inštitúciou považujú klienti za prioritnú súčasť kvalitného, klientskeho servisu. Ak ich finančná inštitúcia proaktívne kontaktujr, je to pre nich signál, že pre ňu nie sú len číslom, ale osobou, ktorá je pre nich významná. A to si vážia.”

ZDROJ: finance.sk

Minister práce Jozef Mihál chce opäť zaviesť štátnu podporu pre tretí penzijný pilier. Po novom by príspevky zamestnávateľov už nemali podliehať žiadnym odvodom. Obnovenie daňových úľav pre dobrovoľné dôchodkové poistenie odmieta minister financií. Na zrušení štátnej podpory pre III. pilier sa pritom aktívne podieľal koncom minulého roka práve šéf rezortu práce. Ekonómovia by väčšiu podporu penzijného sporenia privítali.

Vláda ešte pred rokom tlmila doplnkové sporenie na dôchodok pre takmer 850-tisíc ľudí a teraz ho, naopak, ide podporiť. Sumu 75 eur ročne, o ktorú sporitelia prišli po daňových úpravách, by mala nahradiť ďalšia pripravovaná zmena. Začiatkom budúceho roku nebudú musieť podniky platiť zdravotné odvody z príspevkov na sporenie pre zamestnancov.

Ak dnes zo sumy 100 eur odvedie zamestnanec 4-percentné zdravotné odvody a zaplatí 19-percentnú daň, príde mu na jeho účet mesačne 78 eur. Podnik pre 10-percentné zdravotné odvody vyjde príspevok až na 110 eur. ,,Po zavedení superhrubej mzdy sa nebudú platiť žiadne odvody,” povedala Andrea Hajdúchová z ministerstva práce. Pri nezmenenej výške príspevku tak spomínanému zamestnancovi v budúcom roku dôjde na účet až 89,1 eura mesačne a za rok na zmene získa 133 eur. Stane sa tak v prípade, že zamestnávateľ príspevok nezmenší. Štátna kasa zmenou príde o peniaze.

Podporu takejto úprave odvodového systému vyjadril aj minister financií Ivan Mikloš. ,,Dohodli sme sa na takej zmene, ktorá je v prospech systému,” povedal minulý týždeň Mikloš. Ministerstvo práce počas rokovaní otvorilo aj otázku nezdaňovania príspevkov do tretieho piliera. ,,Na takýto návrh však zatiaľ ministerstvo financií nepristúpilo,” dodala Hajdúchová.  Zrušenie daňovej úľavy, ktoré minister práce Jozef Mihál spätne označil za chybu, zostáva v platnosti.

Podľa analytika by sa podpora mala ešte viac prehodnotiť. ,,Vláda by nemala preferovať jednotlivé druhy sporenia. Zvlášť dnes, keď finančné trhy nie sú bezpečným prístavom pre úspory,” povedal Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Ľudia sa totiž na starobu môžu zabezpečiť napríklad kúpou nehnuteľnosti a na dôchodku žiť z výnosov z jej predaja. Naopak, správcovia peňazí v treťom pilieri takýto návrh vítajú. ,,Ide o logickú zmenu, ktorá sa nám páči a hodnotíme ju veľmi pozitívne,” povedal Viktor Kouřil ml. z ING Tatry-Sympatia.

Samotné výnosy v doplnkovom dôchodkovom sporení sú vo väčšine fondov v mínuse. Konkrétne za posledný rok dosiahol priemerný výnos príspevkového fondu spoločnosti Stabilita mínus 1,76 percenta. Samotná spoločnosť dosiahla za prvých šesť mesiacov čistý zisk 570-tisíc eur. V mínusoch sú aj výnosy niektorých výplatných fondov. Z tých pritom už ľudia reálne čerpajú svoje peniaze. Napríklad za posledné tri roky je priemerný ročný výnos vo výplatnom fonde spoločnosti AXA mínus 0,51 percenta. Pri rovnakých podmienkach najviac peniaze ľudí o 1,19 percenta zhodnotil fond od ING Tatra– Sympatia.

Vláda ešte minulý rok chcela zaviesť plné odvody pre príspevky do doplnkového dôchodkového sporenia, čo napokon neprešlo. ,,Výhoda v podobe nižších odvodov bola potrebná len pri rozbiehaní tohto produktu,” tvrdil vtedy Mikloš. Utlmenie príspevkov do tretieho piliera malo pomôcť Sociálnej poisťovni, ktorá je dlhodobo v mínuse. Doplnkové dôchodkové spoločnosti zas zavedenie plných odvodov videli ako koniec tretieho piliera.

Oslovené firmy vtedy hovorili o znižovaní príspevkov pre ľudí. Zamestnávatelia totiž vždy mali možnosť znížiť si o príspevky základ dane až do výšky šesť percent z hrubej mzdy zamestnanca.

ZDROJ: Pravda.sk

Aktuálne prehľady doplnkových dôchodkových fondov za mesiac Máj 2011

DDS Tatra banky

AEGON, d.d.s., a.s.

STABILITA, d.d.s., a.s.

Aktuálne prehľady doplnkových dôchodkových fondov za mesiac Apríl 2011

AXA d.d.s., a.s. Doplnková dôchodková spoločnosť

DDS Tatra banky

AEGON, d.d.s., a.s.

STABILITA, d.d.s., a.s.

DDS Tatra banky zverejnila aktuálne mesačné reporty doplnkových dôchodkových fondov – konzervatívneho, vyváženého, zaisteného a rastového – s informáciami o vývoji jednotlivých fondov, štruktúre ich portfólia spolu s komentármi manažéra.

Aktuálne vydanie: január 2011

Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) zhodnotili počas celého minulého roka úspory ľudí v treťom pilieri v priemere o 1,9 %. Zhodnotenie jednotlivých spoločností sa pohybovalo od 0,2 % po 3,2 %. Uvádza to Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) v pripomienkovom konaní k Analýze dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému na Slovensku.

Ako upozorňuje asociácia, bolo by správnejšie, ak by tvorcovia analýzy, Inštitút finančnej politiky a rezort práce, uvádzali zhodnotenie v jednotlivých príspevkových fondoch zvlášť. “A to podľa typu fondov, nakoľko doplnkové dôchodkové fondy sú odlišné v investičnej stratégii,” dodáva.

Miera zhodnotenie totiž závisí od príslušného fondu, ktorý si účastník zvolil, napríklad v rastových fondoch jednotlivé doplnkové dôchodkové spoločnosti zhodnotili majetok účastníkov v roku 2010 od 5,10 % do 5,37 %. “Je potrebné zdôrazniť, že uvádzané zhodnotenia sú čisté zhodnotenia, teda to, čo účastník dostane už po zaplatení odplaty,” zdôrazňuje ADSS.

Asociácia zároveň zdôrazňuje, že nemá zmysel porovnávať tretí pilier s bankovými vkladmi, ako sa to uvádza v analýze, pretože ide o odlišné produkty. “Navyše, v prípade doplnkového dôchodkového sporenia ide o dlhodobé sporenie a dlhodobé výnosy, ktoré majú iný rizikovo-výnosový profil ako krátkodobé termínované vklady v bankách,” uzatvára.

Page 1 of 212